I Danmark, betragtes escort-tjenester som en lovlig erhvervsaktivitet på lige fod med andre erhverv. Hovedbegrænsningen er at kvinderne eller mændene der tilbyder escort-tjenester skal være mindst 18 år gamle. Dette arbejde belyser under hvilke omstændigheder escort er lovligt i Danmark, og vil forsøge at forstå, hvorfor nogle mænd anvender escort-tjenester. Lovlighed af Escort Service i Danmark Escort-tjenester i Danmark er underlagt samme lovgivning som andre erhverv og betinget af grundlæggende betingelser. I henhold til straffeloven og den danske lovgivning, er escort-tjenester ikke forbudt og betragtes som en legitim erhvervsaktivitet, så længe alle involverede parter overholder loven. Det betyder, at alle der arbejder som escort-personale skal have nået myndighedsalderen, som i Danmark er 18 år. Enhver aktivitet, der involverer en person under 18 år, er ulovlig og kan straffes med fængsel og bøder. Det skal også bemærkes, at menneskehandel, tvang og udnyttelse er strengt forbudt og strafbart. Escort service inddrager ofte…